Projekter

Klubben gør sig overvejelser om de pågældende projekter falder indenfor klubbens formål, inden vi går igang.

Formål:

 

Fokusområder:

- menneskerettigheder / kvinders status

- uddannelse

- økonomisk / social udvikling

- sundhed

- miljø

- international tolerance og forståelse

 

Nogle projekter løber over længere perioder, mens andre afsluttes hurtigt.